ก่อนใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดตั้งปลั๊กอินก่อน : ดาวน์โหลด

             โหลดโปรแกรม PDF Reader : ดาวน์โหลด

             โหลดโปรแกรม TeamViewer: ดาวน์โหลด

            เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณ :     คู่มือ

            เอกสาร วิธีการแก้ปัญหาระบบสารบรรณ windows 7 :     คู่มือ
ชื่อผู้ใช้ :  รหัสผ่าน :
     © 2003 Praxis Solution Co., Ltd. All rights reserved. Version 3.0

     ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร.8004      แบบประเมินระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ : ทำแบบประเมิน